Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

VII Międzynarodowe Forum Tato.Net

Fot.: forum.tato.net

5 września 2015 r. w Łodzi będzie miało miejsce Międzynarodowe Forum Tato.Net pod hasłem „Słuchać i prowadzić”.

Będzie to wyjątkowa okazja, by razem z setkami mężczyzn odkrywać ojcostwo, jako misję i przygodę życia. Postawić nowe cele, rozpalić w sobie pasję do bycia świadomym i aktywnym liderem w rodzinie i społeczności.

Forum „Słuchać i prowadzić” to unikalna możliwość kontaktu z ojcami, praktykami i ekspertami z Polski i innych krajów, którzy mają pomysł na efektywne ojcostwo w XXI wieku. Warto w nim uczestniczyć, aby sformułować lub pogłębić swoją osobistą ojcowską misję i plan działania w oparciu o motto „Słuchać i prowadzić”.

Forum to kopalnia ojcowskich pomysłów, dobrych wzorców, wymiany praktycznych rozwiązań, odkrywania potencjału dobrego słuchacza i przewodnika.

Program umożliwi poszukanie odpowiedzi na te i inne pytania:

  • Dlaczego i jakiego rodzaju przywództwa ojcowskiego potrzebuje dzisiaj rodzina?
  • Czy tato może być dzisiaj „trenerem”, który pomaga członkom rodziny osiągać swoje cele.
  • Jakie cechy i kompetencje potrzebujesz wzmocnić, by lepiej zarządzać sobą oraz prowadzić rodzinę?
  • Jak słuchać, by usłyszeć?
  • Co znaczą dzisiaj pojęcia „głową rodziny”, „ojcowska władza”?
  • Jak budować partnerski kontrakt, współdzielić przywództwo z żoną?
  • Jak stosować rodzinne rytuały i inicjacje oraz delegować odpowiedzialności starszemu rodzeństwu?
  • Czy tata może dzisiaj prowadzić dzieci przez wspólną pracę? Jakie jest doświadczenie firm rodzinnych?
  • Jak tata może przewodzić rodzinie przez wartości (formułowanie misji, hierarchii wartości, zasad, kontraktów rodzinnych)?
  • Jakie ograniczenia i bariery przeszkadzają mężczyznom w podejmowaniu roli przewodnika rodziny?

Zainteresowani mogą poznać cały program Forum i zgłosić swoją obecność na stronie:
forum.tato.net

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął J.E. Ksiądz Arcybiskup prof. Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki, Wojewoda Łódzka oraz Rektorzy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego.

Prof. Jan Duda zaprasza na Forum Tato.Net 2015:

JB
Źródło: forum.tato.net

Nasze inicjatywy