Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

W obronie sygnatariuszy „Deklaracji Wiary”

Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Wobec prowadzonej w ostatnich dniach bezprecedensowej kampanii nietolerancji i nienawiści na tle religijnym wobec sygnatariuszy Deklaracji Wiary pracowników służby zdrowia, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia oświadcza, że w pełni solidaryzuje się z tą ważną, także z punktu widzenia pacjenta, inicjatywą.

Atak na lekarzy nie znajduje żadnego uzasadnienia w treści podpisanego przez nich dokumentu.  Deklaracja Wiary w żadnym razie nie narusza obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Etyki Lekarskiej, co potwierdził Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Przeciwnie, świadczy o zrozumieniu i poważnym traktowaniu lekarskiego powołania.

Nasze szczególne zaniepokojenie budzi fakt, że krytyka wobec lekarzy przybiera nie tylko formę nagonki, ale także wiąże się z wywieraniem presji powiązanej z domyślnymi groźbami wyciągania konsekwencji, w tym zawodowych, wobec sygnatariuszy Deklaracji. Działania te naruszają ich prawa obywatelskie oraz są sprzeczne z art. 53 Konstytucji RP, który zapewnia każdemu wolność sumienia i religii.

Deklaracja, w której wyraźnie stwierdza się, iż „nie narzucając nikomu swoich poglądów, przekonań – lekarze katoliccy mają prawo oczekiwać i wymagać szacunku dla swoich poglądów i wolności w wykonywaniu czynności zawodowych zgodnie ze swoim sumieniem” nie stanowi dla nikogo zagrożenia. Jest raczej zapewnieniem wobec pacjentów o wykonywaniu swojego zawodu z najwyższa troską o ich zdrowie i życie.

W tej sytuacji kierujemy apel do władz publicznych, w tym do Rzecznika Praw Obywatelskich, do Ministerstwa Zdrowia, do Parlamentarzystów, ale także do dziennikarzy i osób mających społeczny autorytet, o wzięcie w obronę sygnatariuszy Deklaracji. Działanie takie jest w pełni uzasadnione i konieczne, aby gwarantowane prawa i dobre obyczaje nie były naruszane poprzez kampanie nietolerancji i nienawiści.

W imieniu PFROŻ

dr Paweł Wosicki – Prezes

Anna Dyndul – Sekretarz

Warszawa 5 czerwca 2014 r.

Nasze inicjatywy