Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Wartość życia – w 20 rocznicę encykliki Evangelium vitae

Fot.: Mariusz Kubik / Wikimedia Commons

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się międzynarodowa konferencja „Wartość życia. O współczesnych kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae w dwudziestą rocznicę jej ogłoszenia”.

Dr Wanda Półtawska jako pierwsza wygłosiła referat: „Wartość życia w nauczaniu św. Jana Pawła II”, w którym podkreślała, że wszystkie wysiłki Karola Wojtyły zmierzały do uratowania świętości życia ludzkiego i rodziny.

– „Świadczą o tym nie tylko liczne przemówienia, ale i powołanie takich instytucji jak Papieska Akademia Pro Vita czy Papieska Rada ds. Rodziny. Leżał mu na sercu los dziecka nienarodzonego ale i całej ludzkości. Tajemnicą było to, że naprawdę kochał wszystkich ludzi” – mówiła dr Półtawska.

– „Człowiek się musi urodzić, bo żyje. Błędna jest logika która każe nam mówić, iż człowiek żyje, bo się urodził” – podkreśliła uczestniczka sesji, dr Wanda Półtawska.

Jak mówiła dr Półtawska, zagrożenie życia jest nie przyczyną, ale skutkiem sytuacji – „Wojtyła rozumiał, że jest to walka ze skutkami, a żeby opanować problem trzeba sięgnąć do przyczyn”.

– „Jan Paweł II był świadomy tego, panująca cywilizacja śmierci musi stać się cywilizacją życia i miłości. Można to uczynić przez przekaz pozytywnych wartości, wychowanie w takich pokoleń ludzi, którym nawet nie przyjdzie do głowy, by zabić niewinne życie”- podkreślała Wanda Półtawska.

– „Stąd nauka kim jest człowiek – nie tylko stworzony ale i urodzony. Urodzenie to przedłużenie stworzenia” – dodała.

Sam fakt poczęcia nowego życia, dokonany w sposób wręcz materialny, musi być pięknym aktem – „Dlatego Karol Wojtyła zwraca uwagę na kobiety. Od początku pouczał o świętości ciała ludzkiego, a w sposób szczególny ciała kobiety. Nawoływał do podziwu nad kobiecością. Zwracał uwagę na potrzebę szacunku tej osoby, która jest miejscem bytowania samego Ducha Świętego” – podkreślała dr Półtawska.

– „Nauczanie Jana Pawła II było przeniknięte myślą, iż kobieta jest strażniczką życia, a łono w którym nosi dziecko jest sanktuarium życia. Kobieta jest odpowiedzialna za to, kogo wpuszcza do tego sanktuarium” – podkreśliła przyjaciółka papieża z Polski.

– „Prawda o godności życia ludzkiego nie wymaga wykształcenia, ale rozsądku. Zamiast zaprzeczać wierze spróbuj rozmyślać skąd się wziąłeś i po co jesteś, ponieważ twój los określa moment poczęcia i zejścia z tego świata. Pomiędzy musisz odnaleźć swą wartość” – dodała prelegentka.

Wśród zaproszonych gości byli również abp Henryk Hoser, prof. Rocco Buttiglione, Rev. Renzo Pegoraro, prof. dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. Antonio Pardo Caballos.

 

JB
Źródło: froda.pl

 

Nasze inicjatywy