Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Ważna inicjatywa rzecznika praw dziecka

Dziecko ok. 3,5 miesiąca od poczęcia.

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak wystąpił do prezydenta Andrzeja Dudy o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu ochronę dzieci nienarodzonych przed konsekwencjami picia przez kobiety w ciąży alkoholu, zażywania przez nie narkotyków i innych substancji mogących spowodować trwałe uszkodzenie dziecka.

Skutkiem spożywania alkoholu przez brzemienne kobiety jest alkoholowy zespół płodowy (FAS), będący nieuleczalnym zespołem chorób, którego objawami są m.in. zmiany w budowie ciała dziecka, wady rozwojowe wielu narządów i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Rzecznik praw dziecka przygotował projekt ustawy, który przewiduje nie tylko izolację kobiety w ciąży, mającą na celu zabezpieczenie jej nienarodzonego dziecka, ale także opiekę lekarską nad kobietą, pracę terapeutyczną w celu zachowania przez nią abstynencji oraz edukację w zakresie wpływu alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych na rozwój dziecka. Projekt ma jednocześnie zagwarantować kobiecie zabezpieczenie przed arbitralną decyzją sądu. O podjęcie inicjatywy uchwalenia podobnych przepisów apelowało do rzecznika praw dziecka i rzecznika praw obywatelskich pod koniec 2016 r. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, do którego trafiają interwencje w takich sprawach m.in. z domów samotnej matki i ośrodków pomocy społecznej.

Nasze inicjatywy