Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Ważna sesja o klauzuli sumienia

Hipokrates (popiersie autorstwa Rubensa) jest autorem przysięgi, w której lekarz odmawia podania kobiecie środka na poronienie, fot. Wikimedia Commons

W Warszawie odbędzie się 20 lutego sesja naukowa poświęcona klauzuli sumienia w obszarze medycyny.

Przypomnijmy, że klauzula sumienia to zagwarantowana w prawie możliwość odmówienia przez lekarze czy pielęgniarkę wykonania świadczenia sprzecznego z ich sumieniem. Przykładem klauzuli sumienia jest np. odmowa wykonania aborcji.

Sesji towarzyszyć będzie prezentacja „Stanowiska Zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. bioetycznych w sprawie klauzuli sumienia”.

Zawiera ono odpowiedź na stanowisko Komitetu Bioetycznego Polskiej Akademii Nauk (PAN), w którym stwierdzano m. in. że „klauzula sumienia nie może być używana jako instrument narzucania innym, a w szczególności pacjentowi, żywionych przez przedstawiciela zawodu medycznego przekonań moralnych”.

Podczas sesji omówione zostanie prawo do sprzeciwu sumienia z perspektywy chrześcijańskiej, moralnej, prawnej i medycznej. Organizatorem spotkania jest KAI.

Program sesji

Część I

12.00: Otwarcie; Marcin Przeciszewski

12.05: Słowo wstępne; bp Wojciech Polak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski

12.10: Sprzeciw sumienia, prawem i obowiązkiem chrześcijanina-obywatela
; abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski

12.20: Klauzula sumienia w nauczaniu moralnym Kościoła; ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Moralistów, kierownik Katedry Antropologii i Bioetyki na UKSW w Warszawie

12.35: Klauzula sumienia we współczesnych systemach prawnych; prof. Zbigniew Cieślak, sędzia Trybunału Konstytucyjnego

12.50: Klauzula sumienia w medycynie; ks. prof. Andrzej Derdziuk, kierownik Katedry Historii Teologii Moralnej, prorektor KUL oraz dr Piotr Klimas, ginekolog-położnik ze szpitala św. Rodziny w Warszawie

Część II

13.05: Prezentacja Stanowiska Zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. bioetycznych w sprawie klauzuli sumienia; abp Henryk Hoser, prof. Zbigniew Cieślak, dr Piotr Klimas

13.20: pytania z sali, dyskusja

Miejesce, data i godzina:

20 lutego (czwartek) o godz. 12.00, siedziba Konferencji Episkopatu Polski, Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, Warszawa

Potwierdzenie obecności: sekretariat@ekai.pl

za: ekai.pl

Nasze inicjatywy