Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Wbrew protestom obrońców życia

Pełnomocnik ds. Równego Traktowania, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, fot. Wikimedia Commons

Rada Ministrów podjęła decyzję o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencję musi zatwierdzić  teraz Sejm.

Dokument, którego promocją w Polsce kierowała Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, był wielokrotnie krytykowany przez środowiska pro-life a także Kościół katolicki.

Konwencja szerzy m.in. ideologię gender – pomija naturalne różnice biologiczne pomiędzy kobietą i mężczyzną. Dokument stanowi podstawę do promowania tzw. niestandardowych ról płciowych, np. homoseksualizmu czy transseksualizmu.

Konwencja wsród słusznych postulatów zawiera więc antyrodzinne i antychrześcijańskie rozwiązania.

Pojawia się pytanie: czy uda się jeszcze zablokować konwencję na etapie prac w Sejmie?

za: gazeta.pl

Nasze inicjatywy