Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Wczesne niepowodzenia prokreacji – etiologia, prewencja i postępowanie w ujęciu interdyscyplinarnym

Fot.: David Castillo Dominici /  FreeDigitalPhotos.net

W dniu 6 grudnia 2015 r. w Warszawie odbędzie się V Konferencja Naukowa z cyklu Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego pt. „Wczesne niepowodzenia prokreacji – etiologia, prewencja i postępowanie w ujęciu interdyscyplinarnym”.

Organizatorem konferencji jest Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM, Wydział Nauk o Zdrowiu, Fakultet Metod Rozpoznawania płodności dla Wydziału Lekarskiego WUM oraz 7 działających w Polsce organizacji nauczających i promujących naturalne planowanie rodziny i ekologiczną prokreację.

Głównym tematem konferencji będą wczesne straty prokreacyjne, co stanowi kontynuację zagadnień poruszanych podczas dwóch poprzednich konferencji, czyli obniżonej płodności i niepłodności małżeńskiej oraz diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności. Problem niepowodzeń prokreacji zostanie przedstawiony w szerokim medycznym, demograficznym i psychospołecznym ujęciu.

W ramach sympozjum odbędą się również warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli poszerzyć wiedzę w temacie powrotu płodności po poronieniu i pochówku dzieci utraconych.

Szczegółowy program i wszelkie informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie: http://www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl/

 

JB
Źródło: zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl

Nasze inicjatywy