Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Wezwanie do poszanowania życia człowieka. Deklaracja papieża Franciszka i patriarchy Cyryla I

Papież Franciszek i patriarcha moskiewski i Całej Rusi Cyryl podpisali katolicko-prawosławną Deklarację. Ceremonia podpisania dokumentu odbyła się na lotnisku w Hawanie. To pierwsze od blisko tysiąca lat schizmy historyczne spotkanie zwierzchników Kościoła rzymskokatolickiego i rosyjskiego prawosławia.

W 30-punktowej Deklaracji podpisanej w Hawanie papież Franciszek i patriarcha Cyryl wyrazili pragnienie przywrócenia jedności. Obaj zwierzchnicy zaapelowali w Deklaracji o obronę chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Wezwali do zjednoczenia się wspólnoty międzynarodowej, aby położyła kres przemocy i terroryzmowi, a jednocześnie by przyczyniła się na drodze dialogu do natychmiastowego przywrócenia pokoju.

Wystosowali również wezwanie do poszanowania niezbywalnego prawa do życia każdego człowieka. W 21. punkcie Deklaracji wyrazili swoje zaniepokojenie rozwojem technik rozrodu wspomaganego medycznie i manipulacją na ludzkim życiu.

Poniżej podajemy polski tekst 21. punktu wspólnej Deklaracji papieża Franciszka i patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla dotyczący poszanowania prawa do życia.

„Wzywamy wszystkich do poszanowania niezbywalnego prawa do życia. Miliony dzieci są pozbawione wręcz możliwości przyjścia na świat. Głos dzieci nienarodzonych woła do Boga (por. Rdz 4, 10). Rozwój tak zwanej eutanazji powoduje, że osoby starsze i niedołężne zaczynają czuć się nadmiernym ciężarem dla swych rodzin i społeczeństwa jako takiego. Jesteśmy również zaniepokojeni rozwojem technik rozrodu wspomaganego medycznie, ponieważ manipulacja ludzkim życiu jest atakiem na podstawy istnienia człowieka, stworzonego na obraz Boga. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest przypomnienie niezmienności chrześcijańskich zasad moralnych, opartych na poszanowaniu godności człowieka powołanego do życia, zgodnie z planem Stwórcy”.

 

JB
Źródło: radiomaryja.pl

 

Nasze inicjatywy