Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Większość Polaków za prawem do życia dla wszystkich – bez żadnych wyjątków – poczętych dzieci!

Fot.: photostock / FreeDigitalPhotos.net

 

Według najnowszych, ogólnopolskich badań CBOS, przeprowadzonych w dniach 2-9 marca br. ma próbie 1034 osób wynika, że:

„Dwie trzecie badanych (66%) zgadza się z opinią, że «zawsze i niezależnie od okoliczności, ludzkie życie powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci». Nie zgadza się z tym stwierdzeniem 28%, a mniej więcej co siedemnasty badany (6%) nie ma w tej sprawie zdania”.

Nasze inicjatywy