Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Wielka stawka: otwarcia na życie

Bazylika św Piotra w Watykanie, fot. Wikimedia Commons

W Watykanie zaprezentowano dokument roboczy przed październikowym synodem biskupów na temat rodziny „Instrumentum laboris”.

Ewangelia rodziny, trudne sytuacje rodzinne oraz wychowanie do życia i wiary w rodzinie – to zasadnicze grupy tematyczne, którymi zajmą się biskupi.

Abp Bruno Forte, sekretarz specjalny synodu, omawiając dokument wskazał, jak ważnym wyzwaniem jest współcześnie otwarcie na życie. Temat ten wymaga nowego zaangażowania duszpasterskiego.

W niektórych regionach świata mentalność antykoncepcyjna i rozpowszechnienie indywidualistycznego modelu antropologii determinują znaczny spadek demograficzny. Nie bierze się jednak wystarczająco pod uwagę jego konsekwencji społecznych i ludzkich. Polityka denatalistyczna obniża jakość relacji między małżonkami oraz relacji międzypokoleniowych – powiedział sekretarz specjalny synodu.

Abp Forte zaznaczył, że Kościół „podejmuje refleksję na tym, jak można wzmocnić mentalność bardziej otwartą na życie. To wyzwanie jest stawką w grze, gdyż idzie o przyszłość człowieka, stąd też zaangażowanie wspólnoty chrześcijańskiej na tym obszarze nabiera dziś szczególnego znaczenia w służbie człowiekowi i jego przyszłości. „Instrumentum laboris” zachęca tutaj do ponownego odkrycia przesłania encykliki Pawła VI „Humane vitae”, tyleż samo kontestowanej, co niezrozumianej i mało znanej”.

Za: pl.radiovaticana.va

Nasze inicjatywy