Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Wreszcie przełamanie negatywnego trendu?

Fot. Wikimedia Commons

W pierwszym kwartale 2014 r. urodziło się w Polsce więcej dzieci niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Według danych GUS: od stycznia do marca urodziło się w naszym kraju 91,5 tys. dzieci. Oznacza to wzrost o 1,2 tys. dzieci w porównaniu z analogicznym kwartałem 2013 r.

Czy to oznacza przełamanie negatywnego trendu demograficznego? To za krótki czas, by odpowiedzić twierdząco.

Z pewnością jednak warto odnotować pozytywną zmianę w zahamowaniu tendencji spadkowej – która zaczęła się pod koniec lat 90-ych – jeśli chodzi o dzietność Polaków.

GUS odnotował: w Warszawie urodziło się o 225 więcej dzieci (wzrost ok. 5 % w porównaniu do pierwszego kwartału 2013), we Wrocławiu – o 157, (ponad 10 %), w Poznaniu – o 41 (ok. 3 %).

17 czerwca minął rok od wprowadzenia nowej formy urlopów macierzyńskich powiązanych z bardziej elastycznym czasem pracy. Być może jest to jeden z czynników mających wpływ na zwiększenie dzietności w Polsce.

Specjaliści zajmujący się polityką prorodzinną wskazują na pozytwyny przykład Estonii, gdzie wzrósł wskaźnik dzietności po wprowadzeniu ponadrocznego, w pełni płatnego urlopu macierzyńskiego.

za: poznan.gazeta.pl

Nasze inicjatywy