Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Wykreślmy aborcję z celów ONZ!

Budynek ONZ w Nowym Yorku, Fot. Wikmedia Commons

Trwają właśnie ważne negocjacje w ONZ dotyczące planu rozwojowego Organizacji po 2015 r.

Polscy delegaci również uczestniczą w negocjacjach w ramach prac Komisji ds. Statusu Kobiet.

Istnieje szansa na wykreślenie aborcji z celów ONZ. Potrzeba do tego stanowczego głosu Polski.

Do tej pory polscy reprezentanci nie wykazywali jednak inicjatywy, aby cele ONZ były wolne od proaborcyjnych zapisów lub chociażby zgodne z polskim prawem i wolą zdecydowanej większości społeczeństwa (według najnowszego badania CBOS, przeprowadzonego w dniach 4-11 lipca 2013, 75 proc. Polaków uważa, że aborcja to zło i nigdy nie może być usprawiedliwiona).

Międzynarodowy Zespół CitizenGO apeluje do Polaków, by wywarli w tej sprawie stosowny nacisk na Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego oraz Stałego Przedstawiciela Polski przy ONZ w Nowym Jorku, Ryszarda Sarkowicza.

Zespół CitizenGO przygotował poniższy list, który można poprzeć na stronie organizacji.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski

Stały Przedstawiciel Polski przy ONZ w Nowym Jorku Ryszard Sarkowicz

Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Ambasadorze,

Podczas dotychczasowych obrad Komisji ds. Statusu Kobiet (CSW58) delegaci z Polski pozostawali jedynie ich biernymi uczestnikami. Bierność podczas obrad Komisji oznacza przychylenie się do polityki forsowanej przez jej aktywnych uczestników i tak też zostanie ta postawa odebrana przez polskich Obywateli.

Toteż zwracam się do Panów z prośbą o to, aby polska delegacja wyraziła podczas obrad jasne stanowisko dotyczące ochrony życia, które będzie adekwatne do głosu zdecydowanej większości Polaków i nie dopuściła do sytuacji, w której rezultat obrad byłby wyrazem promocji postaw proaborcyjnych. Polska delegacja powinna stanowczo wystąpić przeciwko wyrażaniu przez Komisję wsparcia dla usług zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, pod którą to nazwą kryje się szeroka promocja przemysłu aborcyjnego i działań sprzecznych z polskim prawem w tym względzie.

Uprzejmie proszę o aktywny udział polskiej delegacji w obradach.

Nasze inicjatywy