Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

XII Małopolskie Spotkanie Rodzin Adopcyjnych

Fot.: photostock/FreeDigitalPhotos

Abp Marek Jędraszewski przewodniczył Mszy św. w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa na rozpoczęcie Małopolskiego Spotkania Rodzin Adopcyjnych.

W wygłoszonej homilii abp. Marek Jędraszewski mówił do zebranych tam rodzin adopcyjnych, że Adwent jest szczególnym czasem, w którym przeżywają one na nowo swoje powołanie, by przyjąć odpowiedzialność za dzieci, które z różnych powodów nie mają swoich rodziców.

„Czuwaliście i czuwacie na chwilę, kiedy będzie można dowiedzieć się, że jest takie dziecko, które czeka na waszą miłość, na waszą gotowość przyjęcia, na waszą zapewne niełatwą odpowiedzialność rodzicielską za to wszystko, co będzie towarzyszyło waszym radościom, ale także waszym niepokojom i troskom o to, czy przyjęte dzieci będą rozwijały się duchowo i fizycznie”.

Są to niełatwe wyzwania jakie stają przed rodzinami adopcyjnymi. Ponadto, potrzebują one otwarcia się na Boże natchnienia i wymagają Bożego wsparcia.

„Te wasze oczekiwania i niepokoje spotykają się ze słowami, które kieruje do nas dzisiaj św. Paweł w liście pisanym przed wiekami do chrześcijan w Koryncie. Już «zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie». Już w was świadectwo miłości Chrystusowej się utrwaliło i czeka na owoce. Już wam nie brakuje żadnego daru łaski. Już jesteście gotowi i wyposażeni we wszystko, aby czuwać i czekać – odpowiedzialnie i z nadzieją”.

Podczas niedzielnej Eucharystii wierni wraz z arcybiskupem prosili Boga, aby łaska nadziei nieustannie pogłębiała się w rodzicach każdego dnia, wobec każdego zmagania i każdego wysiłku w adwentowym oczekiwaniu na przyjście Jezusa.

W czasie adwentowego czuwania wzorem dla wiernych może być Najświętsza Maryja Panna, która była otwarta na Boże wołanie, także w chwili nawiedzenia przez Archanioła Gabriela. Wzorem może być także św. Józef, który również przeżywał swój czas niepokoju i oczekiwania na Boży głos.

„Widział, że jego oblubienica spodziewa się dziecka. Nie potrafił tego pojąć. Tak bardzo obdarzał ją swoją miłością i zaufaniem. Z drugiej strony wiedział, że to nie jego dziecko. I dlatego pełen niepokoju szukał rozwiązania. Pan pociesza go w nocnym widzeniu, kiedy anioł mówi mu, że to, co jest poczęte i rozwija się w łonie jego oblubienicy jest z woli Bożej i że on ma wziąć na siebie szczególne brzemię odpowiedzialności za to nowe, rodzące się życie – nie jego, gdy chodzi o naturalne poczęcie, ale Boże, za które on także ma być odpowiedzialny”.

XII Małopolskie Spotkanie Rodzin Adopcyjnych to wydarzenie skierowane do wszystkich, którym bliska jest idea adopcji. Po Mszy św. rodziny adopcyjne spotkały się w Auli Wielkiej Akademii Ignatianum w Krakowie, gdzie przygotowano dla nich interesujące wykłady, a na ich pociechy czekały zabawy integracyjne.

 

Źródło: www.diecezja.pl

 

 

Nasze inicjatywy