Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

XXVIII Sesja naukowa z cyklu „Etyka w medycynie” – „Prawo dziecka do życia”

ORGANIZATORZY: Redakcja „Bioetycznych Zeszytów Pediatrii”; Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie; Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego CM UJ

środa, 13 grudnia 2017 r., godz. 15.00-18.45
Kraków, ul. Wielicka 265; Aula im. prof. Macieja L. Jakubowskiego (III p.)

wstęp bezpłatny

PROGRAM

OTWARCIE SESJI I POWITANIE GOŚCI
Ks. dr hab. n. teol., lek. med. Lucjan Szczepaniak SCJ
Kapelan USD w Krakowie; Redaktor „Bioetycznych Zeszytów Pediatrii”

MODERATOR
Prof. dr hab. n. med. Bogumiła Milewska-Bobula
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski
Dyrektor Instytutu Pediatrii Wydz. Lek. CM UJ; Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej CM UJ
OD PEDIATRII MISTYCZNEJ DO PRAGMATYCZNEJ W DAWNEJ POLSCE (50′)

Dr inż. Antoni Zięba
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka; Współzałożyciel Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
OBROŃCA ŻYCIA – ŚWIADEK WIARY (30′)

Dr hab. n. med. Wojciech Górecki
Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej CM UJ
WSPÓŁCZESNE MOŻLIWOŚCI RATOWANIA DZIECI Z NAJWYŻSZYM RYZYKIEM ŚMIERCI OKOŁOPORODOWEJ (25′)

Dr hab. n. med. Szymon Skoczeń
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej CM UJ
PRAWO DZIECKA DO ŻYCIA – PERSPEKTYWA ONKOLOGA DZIECIĘCEGO (25′)

Dr n. med. Andrzej Grudzień
Klinika Chorób Dzieci CM UJ
POSTĘPY NEONATOLOGII SZANSĄ NA URATOWANIE CORAZ WIĘKSZEJ LICZBY NOWORODKÓW (25′)

Ks. dr hab. n. teol., lek. med. Lucjan Szczepaniak SCJ
PRAWO DZIECKA DO ŻYCIA WYPEŁNIENIEM PRAWA MIŁOŚCI (25′)

DYSKUSJA

ZA UDZIAŁ W SESJI NAUKOWEJ PRZYZNANO 4 PUNKTY EDUKACYJNE
Sprawy organizacyjne: s. dr n. hum. Bożena Leszczyńska (tel. kom: 601 954 400) w godz. 11-13.00;
Osoby, które chcą uzyskać certyfikat uczestnictwa, proszone są o zgłoszenie elektroniczne na adres e-mail: etykawmedycynie@onet.pl do 11 grudnia 2017 r.

Nasze inicjatywy