Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Zakopane ostoją rodziny

Fot.: Opioła Jerzy / Wikimedia Commons

Zakopane jako jedyna gmina w Polsce nie przyjęło programu rzekomego przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Radni miasta uznali, że ustawa szkodzi rodzinie i jest niezgodna z konstytucją.

Podpisana przez pełniącego w 2010 r. obowiązki prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawa o przemocy w rodzinie przewiduje szereg procedur, które radni Zakopanego ocenili jako sposób na instytucjonalne inwigilowanie rodzin. O uchwalenie programu apelowała rządowa pełnomocnik ds. równego traktowania, Małgorzata Fuszara.

„Były stosowane różnego rodzaju naciski. Rada cały czas była dyskredytowana, mi.in. informowano radnych, że mogą zostać jak gdyby rozwiązani, mogą utracić mandaty za rzekome uporczywe uchylanie się od podejmowania decyzji w tej sprawie”– mówił w rozmowie z „Radiem Maryja” Jerzy Zacharko, wicestarosta Zakopanego.

Jak przyznaje Józef Figiel, przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, największym zagrożeniem jest to, że definicja przemocy w tej ustawie jest błędnie sprecyzowana- „Instrumenty wychowawcze, które rodzic ma, w tej ustawie są ujęte jako przemoc. Krytykowanie, zawstydzanie, dawanie klapsów, zmuszanie do posłuszeństwa, do orientacji seksualnej, światopoglądowej. To nawet rodzic, który przywołałby dziecko do pacierza, stosuje przemoc, bo jeżeli ono nie będzie chciało z nimi uklęknąć i odmówić go, to jest przemoc”.

Andrzej Jasiński, radny Zakopanego zwraca uwagę, że wychowanie dzieci to fundament- „Rodzina jest podstawową komórka społeczną. Od rodziny wszystko się zaczyna. I prawa rodziców do wychowywania swoich dzieci są niezbywalne”.

18 lat temu podczas Mszy św. pod Wielką Krokwią, górale złożyli hołd św. Janowi Pawłowi II i zapewnili go, że będą wierni swojej wierze i chlubnej tradycji przodków. Obiecali także strzec jasnogórskich ślubów.

Eksperci wskazują, że ustawa jest całkowicie absurdalna i stawia rodzica w roli przestępcy. Najwięcej oburzenia wzbudza jednak umożliwienie urzędnikom samodzielnego odbierania rodzicom dzieci, bez decyzji sądu.

JB
Źródło: radiomaryja.pl

 

Nasze inicjatywy