Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Zapraszamy na konferencję „Afirmacja życia”

Zapraszamy na konferencję organizowaną 21 marca 2018 r. (środa) przez Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pod kierownictwem dr hab. Urszuli Dudziak, prof. KUL.

Tegoroczna konferencja zachęca do objęcia refleksją faktu, że życie ludzkie, będące fundamentalną wartością, wymaga szczególnego szacunku i autentycznej troski.

Prelegenci przedstawią teologiczne, społeczne, wychowawcze aspekty afirmacji życia. Wskażą na jego poszanowanie w pracy lekarza, duszpasterza, profilaktyka oraz w dziełach pisarzy i poetów. Wspomną o zagrożeniach, które powinny mobilizować do jeszcze większej ochrony życia w wymiarze rodzinnym i instytucjonalnym. Konferencji będzie towarzyszyć sesja plakatowa prezentująca to, jak wygląda i jak powinien wyglądać „Szacunek wobec życia ludzkiego w różnych krajach świata”.

W związku z Dniem Patronalnym INoRiPS, konferencję poprzedzi Msza św. sprawowana w Kościele Akademickim o godz. 8.00. Po niej nastąpi rejestracja zgłoszonych internetowo uczestników.

Rekrutacja na konferencję odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną: nr 649 Afirmacja życia

Nauczyciele logują się na posiadane (ew. nowo zakładane) konta użytkowników systemu LSCDN według dotychczasowych zasad.

Pozostali uczestnicy proszeni są o założenie konta w systemie na stronie www.lscdn.pl w strefie kursanta po prawej stronie ekranu (zarejestruj nowy profil i dalej wybieramy profil afirmacja życia – inni). Za pośrednictwem tego systemu będzie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (wiadomość SMS).

Opłata w kwocie minimalnej 20 zł dla osób pracujących wniesiona na konto bankowe Fundacji Rozwoju KUL nr 03 1050 1953 1000 0090 3079 8087 z dopiskiem: Konferencja o życiu

Warunkiem otrzymania zaświadczenia i materiałów konferencyjnych jest okazanie dowodu wniesienia opłaty i przyjęcia zgłoszenia przez LSCDN (SMS w telefonie).

Informacje o konferencji znajdują się również na stronie http://www.kul.pl/o-konferencji,18247.html

Zapraszamy!

Do pobrania: plakat konferencji.

Nasze inicjatywy