Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Zapraszamy na konferencję „Człowiek – rodzina – komunizm”

Zapraszamy do udziału w konferencji „Człowiek – rodzina – komunizm” organizowanej przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie we współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie w 50. rocznicę ogłoszenia encykliki Humanae vitae, w kontekście Relacji państwo-Kościół w komunistycznej Polsce.

Patronat honorowy: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski

15 czerwca 2018 r. Klasztor Franciszkanów w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 5, Sala Włoska

9.00-9.20 otwarcie konferencji

Kontekst

9.20-10.30
dr Wojciech Kućko (UKSW)
Czym była rewolucja 1968 roku? Kontekst historyczny i polityczny przygotowania oraz recepcji encykliki

dr Katarzyna Jarkiewicz (AIK)
Zakres i charakter polityki populacyjnej państwa polskiego przed wydaniem encykliki

dr Paweł Gałuszka (UPJPII)
Postawa Kościoła w Polsce wobec encykliki

10.30-10.50 przerwa

Reakcje

10.50-12.20

dr Łucja Marek (IPN Kraków)
Episkopat polski i środowisko akademickie w Krakowie wobec encykliki

dr Cecylia Kuta (IPN Kraków)
Stanowisko katolików świeckich wobec encykliki

dr Mariusz Trąba (UPJPII)
Polscy komuniści wobec encykliki

dr hab. Rafał Łętocha (UJ)
Encyklika i jej krytycy

12.20-12.40 przerwa

Konsekwencje

12.40-13.50

prof. dr hab. Józef Marecki (UPJPII)
Realizacja założeń encykliki przez Kościół katolicki w Polsce

prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (UKSW)
Spór państwa i Kościoła o obronę życia, małżeństwa i rodziny po ogłoszeniu encykliki

dr Mariusz Krzysztofiński (IPN Rzeszów)
Realizacja encykliki w diecezji przemyskiej

13.50-14.10: przerwa

14.10-15.30 panel dyskusyjny

Działania pro-life w PRL
Teresa Król, dr Wanda Półtawska, o. prof. dr hab. Jacek Salij OP
Prowadzenie: dr Jarosław Szarek, Prezes IPN

Nasze inicjatywy