Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Zapraszamy na I Pielgrzymkę Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego na Jasną Górę

W sobotę 2 września 2017r. odbędzie się I Pielgrzymka Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego na Jasną Gorę. Hasło tegorocznej pielgrzymki: Z Maryją w czas niepokoju i zamętu.

Dzieło duchowej adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele p.w. Ducha Świętego OO Paulinów w Warszawie 30 lat temu.

Jest to modlitwa w obronie poczętego życia, a zarazem osobiste wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu oraz pomoc dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji. Jest to modlitwa wstawiennicza w intencji życia, które poczęło się w łonie matki, a jednak nie zostało przez nią przyjęte. Modlitwa ta ma na celu ocalenie życia, zagrożonego aborcją.

Zobowiązanie to obejmuje okres dziewięciu miesięcy. Polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitw można też dołączyć dowolnie wybrane postanowienia (np. częsta spowiedź i Komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego), nie jest to jednak obowiązkowe. Duchowej adopcji może podjąć się każdy.

Nie wiadomo dokładnie, ile jest ocalonych dzieci, bo nikt nie prowadzi statystyk. Ale zważywszy na to, że duchową adopcję podejmowało nieraz jednocześnie kilka tysięcy osób, dzieci poczęte ocalone przez modlitwę należy liczyć w milionach.

„Jesteśmy potężną niewidzialną armią Matki Bożej” – mówi o ruchu duchowej adopcji Wiesława Kowalska, pedagog, od 36 lat zajmująca się obroną życia.

Program:

  • początek spotkania na placu jasnogórskim o godz. 10.00
  • Msza Święta o godz. 12.00 pod przewodnictwem ks. bp Jana Wątroby.
  • zakończenie o godz. 19.00

Konferencje wygłoszą: O Stanisław Jarosz, O Augustyn Pelanowski.

Zaplanowane są świadectwa oraz Akt Zawierzenia Matce Bożej Jasnogórskiej.

Serdecznie zapraszamy!

„Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu. Królowo Polski – przyrzekamy!”

Jasnogórskie Śluby Narodu

JB
Źródło: gosc.pl, centrumzawierzenia.jasnagora.pl

 

Nasze inicjatywy