Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Zatrzymajmy aborcję

 

Księża biskupi zapoznali się z obywatelską inicjatywą ustawodawczą zabraniającą zabijania dzieci poczętych z powodu ich niepełnosprawności i choroby.

„Komunikat z 376. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

  1. Biskupi podtrzymują wołanie o pełną ochronę prawną dzieci poczętych jako konstytucyjne prawo do życia. Podczas zebrania plenarnego Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się z obywatelską inicjatywą „#ZatrzymajAborcję”, mającą na celu większą ochronę życia dziecka poczętego w perspektywie powiększającego się zakresu eugeniki prenatalnej. Biskupi polecają modlitwie tę inicjatywę i popierają zbieranie podpisów.”

 

JB
Źródło: episkopat.pl

Nasze inicjatywy