Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Trybunał w Strasburgu po stronie obrońcy życia

Foto.: Ralf Roletschek / Wikimedia Commons

Sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka orzekli, że niemieckie sądy bezpodstawnie zakazały jednemu z obrońców życia rozdawania ulotek w pobliżu kliniki aborcyjnej i piętnowania w internecie lekarzy dokonujących aborcji.

W 2005 r Klaus Guenter Annen w pobliżu klinik aborcyjnych rozdawał ulotki przeciwko aborcji. Na ulotkach były podane nazwiska i adresy dwóch lekarzy prowadzących w pobliżu klinikę aborcyjną. Na ulotkach znajdowały się dosadne sformułowania: „Zabijanie ludzi w Auschwitz było nielegalne, ale nazistowskie państwo pogrążone w upadku moralnym dopuszczało zabijanie niewinnych ludzi bez sankcji karnej”.

Lekarze, których nazwiska znalazły się na ulotce, w 2007 roku pozwali Klausa Guentera Annena do sądu. Po rozpatrzeniu sprawy sąd zakazał Annenowi rozdawania ulotek z nazwiskami ginekologów oraz publikowania ich w internecie. Sąd drugiej instancji odrzucił odwołanie złożone przez działacza.

Klaus Guenter Annen następnie złożył skargę do Trybunału w Strasburgu twierdząc, że sądy jego kraju łamią art. 10 konwencji praw człowieka gwarantujący każdemu prawo do wolności wyrażania opinii.

Sędziowie Trybunału przyznali mu rację. Uznali, że „sądom niemieckim nie udało się znaleźć równowagi między prawem do wolności wypowiedzi pana Annena, a prawami lekarzy do ochrony ich tożsamości”.

Wprawdzie sędziowie przyznali, że Annen sięgnął po środki dość drastyczne, ale nie napisał niczego nieprawdziwego. Chciał jedynie „lepiej przekazać informację o swojej kampanii, która wyraźnie przyczyniła się do budzącej szczególne kontrowersje debaty publicznej”.

Trybunał odnosząc się do nawiązania o Holokauście uznał, że „można w tym raczej dostrzec sposób na uwrażliwienie ludzi, że prawo może różnić się od moralności”.

 

JB
Źródło: wpolityce.pl

Do pobrania informacja prasowa udzielona przez Sekretarza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka:

Nasze inicjatywy