Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, z okazji rozpoczęcia roku szkolnego dofinansowuje zakup podręczników.

O dofinansowanie ubiegać się mogą samotne matki lub rodziny znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i mające dzieci w wieku szkolnym.

1. Wsparcie przyznawane jest decyzją Zarządu Stowarzyszenia w odpowiedzi na otrzymywane podania.
2. Zarząd podejmuje decyzje o przyznaniu pomocy po rozpatrzeniu podań, których wzór znajduje się poniżej.
3. Podania można składać raz do roku w terminie określonym w warunkach przyjęcia formularza.
4. Podania można składać osobiście lub przesłać pocztą.
5. Decyzja o przyznanej pomocy jest udzielana telefonicznie w terminie określonym w warunkach przyjęcia formularza.
6. W przypadku przyznania zapomogi, w określonym terminie należy dostarczyć na otrzymaną kwotę faktury (imienne na wnioskodawcę) za podręczniki i przybory szkolne.

Pobierz:

Warunki przyjęcia formularza
Formularz – podręczniki
Upoważnienie – podręczniki

Wszelkich informacji o zapomogach udzielamy pod numerem telefonu: 12 422-74-18 lub mailowo: pomoc@pro-life.pl