Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Katolickie Ośrodki Adopcyjne

Katolicki Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej
Al. Jana Pawła II 82, 42-200 Częstochowa
tel.: 34 268 24 24
e-mail: adopcja_czestochowa@wp.pl
www.przysposobienie.pl

Katolicki Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy Diecezji Ełckiej
ul. Wojska Polskiego 45, 19-300 Ełk
tel: 87 621-38-25

Katolicki Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Kwidzynie
ul. Warszawska 14, 82-500 Kwidzyn
tel.: 55 279 70 13

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy im. Jana Pawła II w Bydgoszczy
ul. Cienista 2 przy kościele pw. św. Józefa, 85-819 Bydgoszcz
tel.: 52 375-36-05
e-mail: adopcja@adopcja.lo.pl
www.adopcja.lo.pl

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Katowicach
ul. Plebiscytowa 49a, 40-041 Katowice
tel.: 32 608 15 96

Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy „Dzieło Pomocy Dzieciom”
ul. Rajska 10, 31-124 Kraków
tel.: tel 12 631 03 00, 01, 03, 04, 05
e-mail: rajska10@dpd.pl
www.dpd.pl

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Łodzi
ul. Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź
tel.: 42 682-18-88, 682-20-22 w. 40
fax: 42 682-18-92
e-mail: aoao@wp.pl
www.adopcja.net

Katolicki Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Opolu
ul. Kardynała B. Kominka 1, 45-032 Opole
tel.: 77 44-11-500, 44-19-905
e-mail: adopcje@dfoz.pl
www.adopcja.dfoz.pl

Katolicki Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy Archidiecezji Przemyskiej w Krośnie
ul. Portiusa 5, 38-400 Krosno
tel.: 13 436 82 51
e-mail: adopcja@przemysl.opoka.org.pl

Centrum Pomocy Rodzinie
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej
ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin
tel.: 091 442 50 85
e-mail: sekretariat@adopcje.pl
www.adopcje.pl

Katolickiego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego Archidiecezji Warmińskiej w Ostródzie
ul. Sienkiewicza 41, 14-100 Ostróda
tel.: 89 642 02 99
e-mail: adopcja@adopcja.warmia.pl
www.adopcja.warmia.pl

Katolicki Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Warszawie
ul. Grochowska 194196, 04-357 Warszawa
tel.: 22 818-53-37
fax: 22 618-92-45
e-mail: katolickiosrodek@adopcja.org
www.adopcja.org

Archidiecezjalna Poradnia Adopcyjna, Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy we Wrocławiu
ul. Katedralna 425, 50-328 Wrocław
tel.: 71 327 11 03
e-mail: apa@archidiecezja.wroc.pl

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Czereśniowa 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: 95 729 52 75
e-mail: doao@interia.pl
www.doao.yoyo.pl

Chrześcijański Ośrodek Adopcyjno – Mediacyjny „Pro Familia”
ul. Kosińskiego 27, 61-522 Poznań
tel.: 61 834 10 42
e-mail: profamilia@tpr.ngo.org.pl

Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy przy Caritas Diecezji Radomskiej
ul. Kościelna 5, 26-604 Radom
tel: 48 385 15 34

Katolicki Ośrodek Adopcyjno -Opiekuńczy w Łomży
ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża
tel.: 86 473 55 14

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Toruniu
Panny Marii 2, 87-100 Toruń
tel.: 56 652 26 26
e-mail: doao@diecezja.torun.pl
www.doao.diecezja.torun.pl

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
Skautów 1, 41-200 Sosnowiec
tel./fax: 32 269 51 70
e-mail: rodzina@sosnowiec.opoka.org.pl
www.rodzina.sosnowiec.pl